2018/1 EKPSS ile yerleşenlerden hangi belgeler isteniyor?

2018/1 EKPSS ile yerleşenlerden hangi belgeler isteniyor?Gençlik Bakanlığı ve Emniyet 2018/1 EKPSS ile yerleşenlerden bu belgeleri istedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE EMNİYET'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

EKPSS- 2018 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE

2017 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Klavuzunun yerleştirme sonuçların duyurulmasına ilişkin 7 nci maddesinde "... bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir." denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 20/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

2017 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Klavuzunun 8 inci maddesi uyarınca yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 20/04/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen ya da göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. (20/04/2018 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen evraklar da Kurumumuzca kabul edilecektir.)

ATAMAYA ESAS BELGELER:

1-Başvuru Bilgi Formu. Form için tıklayınız.

2-Mal Bildirim Formu.(Arkalı önlü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.) Forrm için tıklayınız.

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Form tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ya da daktilo ile doldurularak mavi kalem ile imzalanacaktır.) Form için tıklayınız.

4- Yerleştirme Sonuç Belgesi.

5- Diploma / Öğrenim Belgesi aslı veya tasdikli sureti.

6- Engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu.

7-Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi.

8- 6 adet fotoğraf

9-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi.

İrtibat No: 551 63 51 - 551 62 35 - 551 65 82

NOT :Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa veya daha önce çalışıldıysa ilgili bilgi ve belgelerinde getirilmesi yahut gönderilmesi gerekmektedir.

2018-1 EKPSS İle Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına Göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler
ÖSYM tarafından 2018-1 EKPSS yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler 09/04/2018 tarihinden 27/04/2018 tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3

İstenilen Belgeler:

EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

ÖSYM'ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı,

Diplomanın aslı ya da noter tasdikli örneği (2018 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.)

Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumlarını gösterir belge,

Kadro için özel şart olarak evrak istenmişse; (Avukatlar için Avukatlık Ruhsatnamesi, Bilgisayar İşletmeni için MEB'den onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya MEB'den onaylı Bilgisayar Analist Programcı sertifikası, belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisinin) bir örneği,

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

Askerlikle ilgili durum belirtir belge aslı,( Askerlik Şubesinden Alınacak)

Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi

"Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir),

Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,

Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak ıslak imzalı şekilde ibraz edilecektir. Formu Personel Dairesi Başkanlığı personeli onaylayacaktır.)

Atanma talep dilekçesi

Kanuni bir mazereti olmaksızın 09/04/2018 tarihinden 27/04/2018 tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: 1) Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

2) Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İRTİBAT TEL: 0 (312) 462 17 40-42

Detaylar için tıklayınız

Konular

Top