KPSS'siz özel harekat polisi alımına devam mı?

KPSS'siz özel harekat polisi alımına devam mı?Anadolu Ajansı dün geçtiği haberde, KPSS'siz özel harekat polisi alımına imkan tanıyan düzenlemenin 676 sayılı KHK'dan çıkarılacağını belirtmişti. Ancak çıkarılan düzenleme 3201 sayılı Kanuna eklenmiş olduğu için KPSS'siz özel harekat polisi alımına devam edilecek.

Anadolu Ajansı dün geçtiği haberde, KPSS'siz özel harekat polisi alımına imkan tanıyan düzenlemenin 676 sayılı KHK'dan çıkarılacağını belirtmişti. Ancak çıkarılan düzenleme 3201 sayılı Kanuna eklenmiş olduğu için KPSS2siz özel harekat polisi alımına devam edilecek

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı KHK'nın 28. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."

Bu hükmün verdiği yetki doğrultusunda, en az lise mezunları arasından özel harekat polisi alımında, KPSS şartı aranmayabilmektedir.

676 sayılı KHK dün itibariyle TBMM'de görüşülerek yasalaşmaya başlamıştır. Bu sırada verilen bir önergeyle, yukarıda yer verilen 28. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu gelişme, Anadolu Ajansı tarafından, "676 sayılı KHK'den, özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme de çıkarıldı." şeklinde abonelerine duyurulmuştur. Aynı haber, memurlar.net tarafından da aynı başlıkla sunulmuştur.

Ancak, bu doğru bir çıkarım değildir. Zira, KPSS'siz özel harekat polisi alımını öngören düzenleme, 6757 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle, 3201 sayılı Kanuna yazılmıştır. Eğer 676 sayılı KHK'daki hüküm dursaydı, ikinci kez yazılması gerekecekti. Mükerrer bir yazım olmaması için, 676 sayılı KHK kanunlaşırken bu düzenleme çıkarılmıştır.

Özetle, en az lise mezunları arasından KPSS'siz özel harekat polisi alımı devam edecektir.

Konular

Top