KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda yeni düzenleme

KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda yeni düzenleme2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

2018 yılına yönelik yatırım ve finansman kararnamesi 31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDAKİ ATAMALARDA İKİ YENİ DÜZENLEME

Merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda daha önce KPSS taban puan sınırı bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile 70 taban puanı sınırı geldi.

Yine merkezi yerleştirme dışındaki atamalarda, en yüksek KPSS puanına sahip 20 katı aday yazılı sınava alınmaktaydı. Yeni düzenlemede bu sınır 10 katına indirildi, yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava ise yazılı sınavda en yüksek puan alan 3 katı aday girebilecek. Sınavla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenecek.

Merkezi yerleştirme dışındaki alımlar şu şekildedir:

a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonları,
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen pozisyonları,
c) Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinin AR-GE birimlerinde görev alacak mühendis pozisyonları,
ç) Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretim ve elektromekanik işletme müdürlüklerinde mekanize kazı projelerinde görev alacak mühendis pozisyonları,
d) Bağlı ortaklıkların Milli Tren Projesinde ve yapımında görev alacak mühendis pozisyonları,
e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin talebi üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde sayılı unvanlarla sınırlı kalmak kaydıyla, Müşteşarlıkça uygun görülecek ve faaliyet alanı itibariyle özel niteliği haiz diğer pozisyonlar,

KİT'LERE YERLEŞEN 3 YIL BOYUNCA BAŞKA BİR KURUMA GEÇEMEYECEK

KİT'lere yerleşen bir aday 3 yıl boyunca başka bir kuruma geçemeyecek. Bunun iki istisnası bulunuyor:
1- Mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar
2- Bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar.

Bu uygulama, 1/1/2018 tarihinden sonra yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar hakkında uygulanacak

Bu yeni düzenleme gereğince, 1/1/2018 tarihinden sonra merkezi bir yerleştirme ile KİT'lere atananlar, 3 hizmet yılını tamamlamadıkça, merkezi yerleştirme işlemlerine başvuramayacak, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmayacak.

2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesi için tıklayınız.

Konular

Top