2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav Sonuçları Açıklandı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav Sonuçları Açıklandı2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve 2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Mayıs 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sonuçları,Haziran 2018 tarihinde saat 19:13’da açıklanacaktır.

Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup iptal edilen sorular,değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek olup adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresinden https://sonuc.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ait sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve 2018-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) Sınav Sonuçları
2018-KPSS Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Konular

Top