2018 KPSS lise/önlisans puanının geçerliliği ne zaman sona erecek?

2018 KPSS lise/önlisans puanının geçerliliği ne zaman sona erecek?2018 KPSS önlisans puanının geçerlilik süresi, 2020 KPSS lisansa girilmesi halinde ne zaman sona erer?

Soru: 2018 KPSS önlisansa girdim sonra lisans öğrenimimi tamamladım. Şimdi KPSS lisansa başvurdum. 2018 önlisans puanım ne zamana kadar geçerlidir? KPSS lisans başvurusuna kadar mı, sınava kadar mı ya da ne zamana kadar? Teşekkür ederim.

Cevap: KPSS Genel Yönetmeliğinin yeni değişen 11 inci maddesinde; "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer alıyor.

Her ne kadar "bir üst öğrenimden KPSS'ye girilmesi, en son girilen bir alt öğrenim düzeyi KPSS puanının geçerliliğini sona erdireceği" söz konusu madde ile hüküm altına alınmamış olsa da Devlet Personel Başkanlığı görüşü ve Danıştay'ın "adayların en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmesi gerektiği" hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde; 2018 önlisans KPSS'ye giren daha sonrasında lisans mezunu olarak 2020 KPSS'ye başvuran adayın, 2018 KPSS önlisans puanının geçerliliği, gireceği 2018 KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecektir. Yani, 2020 KPSS lisans sonuçları Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağından, 2020 KPSS lisansa giren adayın 2018 KPSS önlisans sonucu Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Sonuç olarak, adayın elinde B Grubundan bir alt ve bir üst öğrenim düzeyinden geçerliliği olan iki KPSS sonucu bulunamayacaktır.

Konular

Top