KPSS sınavında hangi aday hangi soruları çözecek?

KPSS sınavında hangi aday hangi soruları çözecek?Lise ve meslek yüksek okulu mezunu olarak sınava giriyorsanız, Gnel Kültür ile Genel Yetenek testlerini yanıtlayacaksınız.

Öğretmenlik için bu sınava giriyorsanız, cumartesi sabah ve cumartesi öğleden sonraki oturumlara katılacaksınız. Dolayısıyla Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerini çözmelisiniz.

A grubu Kadrolara başvuracaksanız ( İİBF, Siyasal, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası ilişkiler vb. mezunları) Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ek olarak salı günkü testlerden sizinle ilgili olanları çözeceksiniz. Bunun için öncelikle başvuracağınız kadro için belirlenen test ağırlıklarını öğrenmelisiniz.

Adaylara; lise, önlisans, ve lisans mezunu olmalarına göre 3 farklı düzeyde Genel Yetenek ve Genel Kültür testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek testi 30 Türkçe ve 30 Matematik olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır. Genel Kültür testi ise 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler sorusu olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

KPSS - A GRUBU ADAYLAR HANGİ BRANŞ TESTLERİNİ ÇÖZMELİ?

A grubu adayların KPSS' de hangi testleri çözmesi gerektiği konusu birçok adayın kafasını karıştırmaktadır. Öğretmen adaylarının atanması sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgiliyken, A grubu adayların karşısında 100' e yakın kurum bulunmaktadır. Her kurum işe alacağı kişide farklı nitelikler aramaktadır. Örneğin, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı hukukçu, iktisatçı, işletmeci, maliyeci, matematikçi vb. 12 farklı statüde uzman yardımcısı istihdam etmektedir. Bir aday bu kurumda iktisatçı olarak uzman yardımcısı kadrosuna girmek istiyorsa iktisat, işletmeci olarak girmek istiyorsa işletme, istatistikçi olarak girmek istiyorsa istatistik testinin puan katsayısı diğerlerinden daha yüksek olmaktadır. Kurumların ve kadroların çeşitliliğinden dolayı A grubu adaylar için çok farklı puan türleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir aday, öncelikle hangi kurumda ve hangi statüde çalışmak istediğine karar vermeli, başvuracağı kadronun gerektirdiği puan türünü tespit etmeli ve o puan türünde istenen testleri çözmesi gerektiğini bilerek sınava hazırlanmalıdır. Puan türleriyle ilgili tablo ÖSYM' nin yayınlayacağı sınav kılavuzunda bulunmaktadır.

KPSS Hakkında Merak Edilenler ve Cevapları

KPSS Nedir, KPSS A, KPSS B Gruplarının sorumlu tutulacağı konular, sınava hazırlıkta belli başlı başlı püf noktaları .... KPSS ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları;

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS, 2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir.

KPSS - A NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS - A kadrolarına genel olarak SBF, Hukuk, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar, mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmesine imkan tanımaktadır.

KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır . Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında genel yetenek - genel kültür sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedogojik formasyon sınavı yapılır .

KPSS - B NEDİR?

Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklerle ilgili kadrolar " A Grubu Kadrolar", bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadrolar "B Grubu Kadrolar" olarak sınıflandırılır.

KPSS 2018 SINAVINA HANGİ ÖĞRENİM DÜZEYİNDEKİ ADAYLAR BAŞVURABİLECEKTİR?

2018 KPSS 'ye;

Ortaöğretim (lise ve dengi),

Önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulları ve

Lisans mezunları (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim mezunları girebilecektir.

Buna göre ilköğretim mezunları (yani ilkokul ve ortaokul mezunları) sınava katılamayacaklardır.

SINAVA HAZIRLIKLA İLGİLİ PÜF NOKTALARI

1- Genel Yetenek Genel Kültür testi KPSS' ye giren tüm adaylar için kaçınılmaz bir testtir. 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür testini çözmeyen adaylar için hiçbir puan türü hesaplanmayacak, dolayısıyla aday sınava girmemiş sayılacaktır. Ayrıca, GYGK testinin 120 sorudan oluşması ve bir sorunu en az 0,1 katsayı ile çarpılmasından dolayı puan hesaplanmasında GYGK testi belirleyici rol oynamaktadır.

2- Adaylar en çok Matematik ve Tarih testlerinde zorlanmaktadır. Bundan dolayı tğm adayların bu iki branşa daha çok dikkat etmesi doğru olacaktır.

3- Yabancı dil testi bazı kadrolar için baraj niteliği taşımaktadır. Adaylar başvuracakları kadro için yabancı dil şartı aranıp aranmadığını klavuzdaki dipnotlardan öğrenmelidirler.

4- Sınava hazırlıkta doğru kaynakların seçilmesi adayların başarısını belirleyecektir.

5- KPSS sınavının soru tarzı yoruma dayalı sorulardan ziyade, bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktadır. Ancak, yoruma dayalı sorular da bulunmaktadır.

6- KPSS sınavlarında benzer sorular sıklıkla gelebilmektedir. Önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka gözden geçirilmelidir.
İnönü Üniversitesi

Konular

Top