KPSS’de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?

KPSS’de Önlisans ve Ortaöğretim İçin Hangi Puan Türleri Gereklidir?KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında önlisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim içinse KPSS P94 puanını kullanacaklardır.

KPSS’ye Kimler Girebilir?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS’ye Neden Girilmelidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

KPSS’nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

KPSS Sınav Ücreti Geri Alınabilir mi?

Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava başvuru hakkı olmayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

KPSS Sınav Giriş Belgesi Kaybedildiğinde Ne Yapılmalıdır?

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından bu belgelerini bir ücret ödemeden çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yeniden edinmek isteyen adayların belgelerini sınav gününden önce edinmiş olmaları yararlarınadır.

Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylara Sınav Sonuç Belgesi gönderilmemektedir. ÖSYM internet sayfasından T.C. Kimlik numarası ve Aday Şifresi ile sonuçlara ulaşılmaktadır.

KPSS Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı ya da fotokopisi, yargı organlarının aksi kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

KPSS’ye Girecek Engelli Kimseler Ne Yapmalıdır?

Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Son işlem günü mesai bitimine kadar ÖSYM’ye ulaşan raporlar işleme alınmakta, bu tarihten sonra ulaşan raporlar işleme alınmamaktadır. Sınavda, gerekli olduğu hâllerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, oku-yamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmamakta, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanmaktadır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları ÖSYM’ye ulaşan ve kabul edilen adayların, KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde “Engelli Salonu” ibaresi yer alacaktır. Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların ÖSYM’ye göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

KPSS Sonucu Neden İptal Edilir?

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın sınav kılavuzundaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilmektedir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

KPSS’de Adaylar Hangi Konulardan Sorumludur?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Bu testlerde yer alan soruların konulara göre dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KPSS'de Uygulanacak Testlerin Kapsamını İndirmek için Tıklayınız

KPSS’de Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?

Kpss Ortaöğretim / Önlisans Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi: Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazmaktadır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmamaktadır. Adayların sınav gününden önce sınava girecekleri binaları ve mümkünse sınava girecekleri salonları görmeleri yararlarınadır.

KPSS’ye Adaylar Hangi Kimlik Belgesi ile Katılabilir?

Sadece nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Nüfus cüzdanını veya pasaportunu yanında bulundurmayan aday kesinlikle sınava alınmamaktadır.

KPSS’de Adayların Yanında Bulunmaması Gereken Eşyalar Nelerdir?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri gerekmektedir. Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, kol ya da cep saati getir-memeliler. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanmaktadır. Adayların sınava yiyecek, su dışında içecek getirmeleri de kesinlikle yasaktır. Şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilmektedirler.

Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecektir.

KPSS Sınav Salonundan Aday Ne Zaman Ayrılabilir?

Sınav başladıktan sonra, ilk 90 ve son 15 dakika içinde hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

KPSS Esnasında Adaylar Nelere Dikkat Etmelidir?

Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmelidir. Adaylar verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçığı türünü cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana işaretlemelidir.

Cevaplar işaretlenirken cevap yerinin dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen ceva-bın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Soru kitapçığında işaretle-nen cevaplar cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde hiçbir işlem yapılmaz.

DİKKAT: Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle işaretlenen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmelidir.

KPSS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunup, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmaz ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmaz. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.

KPSS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanmaktadır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranmaktadır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapmaktadır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulmaktadır. Adaylar tercihlerini sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğ-renim düzeyinden mezun olamama ya da sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

KPSS Puanı ile Yerleştirme Nasıl Yapılır?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilmektedir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmamaktadır. Yerleştirme işlem-lerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınmaktadır. Yerleştirmede adayların ÖSYM`ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınmaktadır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmektedir.

KPSS Puanı İle Atama Nasıl Yapılır?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanmaktadır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmamaktadır.

KPSS sonrası ÖSYM’ce gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinde tercihleri çerçevesinde merkezî yerleştirme kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak diğer yerleştirmelerde İlgili KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır. Ataması yapılan, niteliklerinin kontrolü için ilgili kuruma hiç başvurmayan ve başvurup niteliklerinin tutmadığı tespit edilen tüm adaylarda bu durumda değerlendirilir.

Konular

Top