KPSS kimler başvurabilir yaş sınırı var mı?

KPSS kimler başvurabilir yaş sınırı var mı?KPSS’ye katılan memur adayları memurluğa atanmak için yaş sınırı olup olmadığını merak etmektedir. Bazı memur alımlarında üst yaş sınırı konulurken bazı ilanlarda ise üst yaş sınırı konulmamaktadır.

Memurluğa Atanmada Alt Yaş Sınırı Kaç?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilmektedir. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

Memurluğa Atanmada Üst Yaş Sınırı Kaç?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ te A ve B Grubu kadro ayrımı yapılmıştır.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi alımlarda yani tercih işlemlerinde özel bir yaş şartı belirtilmediği sürece yaş sınırı bulunmamaktadır.

B grubu kadrolar için de genel olarak üst yaş sınırı yoktur; A grubu kadrolar için (uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb.) 35 yaşını doldurmamış olmak (Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş 35 yaşını doldurmamış olmak) şartı istenir.

Kurumların B grubu bazı kadrolara memur ve işçi alımlarında üst yaş sınırı isteyip istemedikleri aşağıda değerlendirilmiştir:

1-) Askeri kurumların sivil memur kadroları yaş sınırı yok

2-) Adalet Bakanlığının zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru vb. kadroları, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3-) Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları (imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi) yaş sınırı yok.

4-) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza, Gümrük Muayene, memur, VHKİ kadroları yaş sınırı yok.

5-) Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları:

POMEM Lisans mezunu polis memur alımlarında, değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak

Memur-Avukat Yapılacak sınavın son başvuru günü itibarıyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak

6-) Öğretmen atamalarında ilk atamada 40 yaş sınırı kaldırıldı.

7-) Sözleşmeli 4/b personel alımları genel olarak yaş sınırı yok (bazı ilanlarda yaş sınırı konulabiliyor)

8-) İşçi alımlarında üst yaş sınırı yok.

9-) Orman Genel Müdürlüğü Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memurluğu üst yaş sınırı yok.

10-) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonu, hava trafik kontrol kursunun başlayacağı tarih itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak.

11-) Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları 35 yaş sınırı aranabiliyor.

12-) Merkez Bankası kadroları son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak.

13-) Türk Standartları Enstitüsü kadroları sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

14-) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları 35 yaşını doldurmamış olmak.

15-) Yargıtay Başkanlığı kadroları Merkezi sınav (KPSS-2018) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

16-) Kalkınma Ajansları üst yaş sınırı yok, kamudan KPSS’siz geçişlerde 50 yaş sınırı var.

KPSS başvuru kılavuzu indirmek için tıklayınız

KPSS başvuru işlemleri için tıklayınız

Konular

Top