2017 aktif konular listesi

2017 aktif konular listesi

KPSS puanıyla alımlarda öğrenim durumu farklılaştırması yapmayan kurum var mı?

 • kpssAdalet Bakanlığı, KPSS'ye dayalı personel alımında, öğrenim durumuna göre farklılaştırma yapmıyor.

Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumu Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, KPSS puanına göre zabıt katibi, infaz koruma memuru veya şoför alırken, öğrenim durumuna göre farklı bir kontenjan belirleme yoluna gitmiyor.

Şartlar arasına "en az lise mezunu olmak" şartı yazılıyor ve lisans, önlisans ve lise KPSS puanına sahip adayların başvuruları aynı anda değerlendiriliyor.

Oysaki her sınavın zorluk derecesi kendi içinde farklıdır. Lisans mezunlarının girdiği bir sınavın puanıyla önlisans veya lise mezunu adayların girdiği bir sınavın puanlarını denk tutulamaz.

Tüm kamu kurumları, personel alımlarında, öğrenim düzeyine göre farklılaştırmaya giderken, bu konuda Adalet Bakanlığı yıllardan bu yana farklı uygulama yapmaktadır.

İletişimde Yapılan Hatalar Nelerdir?

 • Arifİletişimde Yapılan Hatalar

Emir vermek
 Tehdit etmek
 Uyarmak
 Konuyu saptırmak
 İsim takmak
 Sınamak
 Öğüt vermek
 Eleştirmek
 Yargılamak
 Nutuk çekmek
 Suçlamak
 Alay etmek

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?

Genelde kendimizi ifade ederken, ya saldırgan davranırız ya savunmadayızdır, ya pasif ve de etkisizizdir, ya da girişken, etkili ve de sorun çözmeye yönelik davranırız… İlk üç davranış biçimi iletişimde kaos yaratacaktır.

Bu tarz iletişimle anlaşılmadığımızı ve anlamadığımızı hissederiz. Atılgan davranış biçimi olarak da niteleyebileceğimiz son şıkta ise etkili bir iletişim başlatmışız demektir. Unutmayalım ki etkili iletişim öğrenilebilir.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı nedir?

 • kpss2017 KPSS ve ÖABT’de yapılan değişiklikler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur:

KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS Puan Türleri ekteki şekliyle yeniden belirlenmiştir. (EK 1)
Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

2017 KPSS ve ÖABT’de yapılan değişiklikler nelerdir?

 • kpss2017 KPSS ve ÖABT’de yapılan değişiklikler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur:

KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.


KPSS Puan Türleri ekteki şekliyle yeniden belirlenmiştir. (EK 1)


Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:
Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

İstanbul - Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

 • ArifProf. Dr. Erbuğ KESKİN

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ÇAPA

Mezun Olduğu Üniversite: İstanbul Tıp Fakültesi

Mezuniyet Yılı: 1981 (36 yıllık mesleki tecrübesi var)

Yabancı Dil: Fransızca, İngilizce, İtalyanca

Randevu için:
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği (ÇAPA)
(0212) 414 20 00

0532 681 99 22

Adres 1:
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)

Adres 2:
Çocuk Cerrahisi Polikliniği Fatih/İstanbul

(Cuma günleri öğleden sonra muayene. Aynı gün 11.30 da poliklinik sekreterliğinden randevu alınabilir.)

A Grubu Kadrolar için yapılan alan sınavında Ekonometri testi çıkarıldı

 • kpssBilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca KPSS’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi gibi KPSS’nin usul ve esasına ilişkin hususlar Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir.

Söz konusu hüküm doğrultusunda, A Grubu Kamu Personel Seçme Sınavında gerekli görülen birtakım düzenlemelerin yapılabilmesi için, 2016 KPSS puan türlerinin A Grubu kadrolara başvuru açısından geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2017 yılında KPSS ile olarak şu değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

A Grubu Kadrolar için yapılan alan sınavından Ekonometri testinin çıkarılması

İstanbul - Opr. Dr. Fatih AKOVA

 • ArifÇocuk Cerrahi Uzmanı

Ad-Soyad : Fatih Akova

Akademik Ünvan : Operatör Doktor

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı : 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (20 yıllık mesleki tecrübesi var)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : 2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyim :
Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi
GATA Asker Hastanesi Çocuk Cerrahisi Diyarbakir
Medical Park Hastanesi, Fatih, Bahçelievler Çocuk Cerrahi
Bağcılar Eğitim ve Araştirma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Idari Sorumlu Hekimi

Adres 1:
Medicana İnternational Hastanesi Beylikdüzü
İstanbul

Adres 2:
Medicana Bahçelievler Hastanesi
Eski Londra Asfaltı No:1
İstanbul

Adres 3:
İstanbul Pediatri Merkezi Bahçelievler
İstanbul
(02124414200)

Çağrı Merkezi
(212) 867 75 00

İstanbul - Prof. Dr. Halil TUĞTEPE

 • ArifProf. Dr. Halil TUĞTEPE

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, bir yıllık mecbur hizmetimi yaparak, 1994 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavında mezun olduğum fakültemin Çocuk Cerrahisi Bölümünü kazandım. 2000 yılında da çocuk cerrahisi uzmanı oldum. Öğretim üyesi olarak kaldığım bölümümde, 2008 yılında Doçentlik, 2014 yılında da Profesörlük ünvanı almaya hak kazandım. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

Öğrenim Durumu:

İlköğretim 1974 – 1977 İzmit Ulugazi İlkokulu
1977 – 1979 Lüleburgaz Emrullah Efendi İlkokulu

Ortaokul 1979 – 1980 Lüleburgaz Ortaokulu
1980 – 1982 Burdur Cumhuriyet Lisesi

Lise 1982 – 1985 Ankara Lisesi

Üniversite 1985 – 1992 Marmara Üniv. Tıp Fakültesi (İng.)

Mecburi Hizmet 1993 – 1994 Gedikbulak Köyü, Van

Uzmanlık Eğitimi 1994 – 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi ABD

Uzmanlık 2000 – 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi ABD

KPSS puan hesaplamada standart sapma nedir?

 • kpssKurum 120 soru sormaktadır. 60 tane genel yetenek, 60 tane genel kültür. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Ve bu sayede net durumu oluşuyor. En önemli durum standart sapma konusu. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor. Puan hesaplamasında öngörülen bir puan sistemi mevcuttur. Klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puan belli olur.

Tercih durumu

KPSS ile yerleşen aday rapor alırsa ataması iptal edilir mi

 • kpssSORU: Kamu kurumuna yeni atandım. Göreve başlamadan rapor alsam atamam iptal edilir mi? Ya da işe başlamak için her hangi bir süre öngörülüyor mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62. maddesi şu şekildedir:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Aday memur, KPSS ile başka bir kuruma geçiş yapabilir mi?

 • kpssAday statüsünde çalışan bir Devlet memuru, KPSS ile başka bir kadroya geçiş yapabilir mi?

Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Roketsan KPSS Şartsız Personel Alımına Kimler Başvurabilir?

 • kpssRoketsan'ın Türkiye genelinde KPSS şartsız yüzlerce personel alım ilanına başvurular devam ediyor. Roketsan personel alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru için gereken şartlar neler?

Roketsan 2017 yılında çok sayıda personel alımı yaptı. 2018 yılında da personel alımlarına devam ediyor. Roketsan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan eğitim durumu, yabancı dil gibi bazı şartlar istiyor. Roketsan personel alımlarına kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Roketsan hangi kadrolarda personel alımı yapıyor?

* Sistem Mühendisliği
* Teknoloji ve Yenilikçilik Sistemi Yönetimi Mühendisi
* Aeorodinamik Tasarım ve Analiz Mühendisi
* Üretim Planlama Mühendisi
* Hidrolik Sistemler Mühendisi
* Genel Başvuru
* Güdüm ve Otopilot Mühendisi
* Metal Malzeme ve ve Üretim Teknolojileri Mühendisi
* İTS- Yazılım Mühendisi

Antibiyotik kullanımında yeni dönem

 • ArifSağlık Bakanlığı, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Doktorların artık hastanın antibiyotik kullanıp kullanmayacağına 5 dakikada sonuç veren hızlı tanı testi ile karar vereceğini belirtti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' lansman toplantısına katıldı. Bakan Akdağ, Türkiye'nin antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ve bakterilerin de antibiyotiklere dirençli olması açısından OECD ülkeleri içinde en kötü durumda olan ülke olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödendiğini açıkladı.

5 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Açıktan memur alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar hangileri?

 • kpssÜlkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşları bünyelerinde devamlı oluşan çalışan eksikliğini karşılamak için memur personel alımlarına devam ediyor. Bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Memur olmak için ne yapılmalı, memurluk şartları neler, hangi kurumlar memur arıyor, KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? İşte 2018'de memur alımı yapacak yerler.

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor.

Kamuya alımlar devam ediyor. 2018 yılının başlaması ile yeni ilanlar yayımlanıyor ve binlerce aday kamuda yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene de memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek.

Top